Bestuursrecht

Van Domselaar Advocatuur is gespecialiseerd in het procederen tegen de overheid. Wij kunnen u onder meer helpen met:

 • Vergunningen.
 • Overlast van windturbines.
 • Bestemmingsplanwijzigingen.
 • Handhavingsbesluiten.
 • Planschade en nadeelcompensatie.
 • Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
 • Bezwaar, beroep en hoger beroep.

Vergunningen

Voor veel bouw- en gebruiksactiviteiten geldt een vergunningplicht. Zonder vergunning handelt u in strijd met de regels en kan de overheid tegen u optreden. Er zijn veel verschillende soorten vergunningen. De bekendste is de omgevingsvergunning. Die hebt u nodig voor het bouwen van bijvoorbeeld een woning. Naast de omgevingsvergunning bestaan er ook andere soorten vergunningen, zoals de evenementenvergunning, de drank- en horecavergunning en de exploitatievergunning.

Windturbines

Mr. Ruud van Domselaar staat al acht jaar bewoners bij die overlast ondervinden van windturbines. Zo heeft hij als advocaat opgetreden in de procedures met betrekking tot de windturbineparken in Houten, Heerhugowaard, Noord-Oostpolder, Oude IJsselstreek, Wieringerwaard, Goeree-Overflakkee, Hoeven, Beuningen en Anna Paulowna.

Planschade

Burgers en bedrijven kunnen schade lijden als gevolg van een rechtmatig besluit van de gemeente of een ander bestuursorgaan. Hierbij kan gedacht worden aan de waardevermindering van een woning na het verlenen van een vergunning voor een windturbinepark of een hoogspanningslijn. Bedrijven kunnen ook schade lijden, bijvoorbeeld omdat een bestemmingsplanwijziging tot gevolg heeft dat bepaalde gebruiksmogelijkheden op het perceel worden wegbestemd.

Recht op een tegemoetkoming in de planschade bestaat uitsluitend wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Een verzoek om planschade moet u schriftelijk en binnen vijf jaar indienen bij de gemeente.
 • De schade mag niet al op een andere manier zijn vergoed.
 • Minimaal 2% van de waarde van de woning voor eigen rekening en risico komt.
 • De planologische wijziging mag niet bekend zijn geweest ten tijde van de koop van de woning.

Nadeelcompensatie

Burgers en bedrijven kunnen schade lijden als gevolg van de feitelijke werkzaamheden van de overheid. Zo kunnen bewoners ernstige geluidsoverlast ondervinden wanneer maandenlang aan de verbreding van een snelweg wordt gewerkt. Een restauranteigenaar kan bijvoorbeeld schade wanneer de overheid besluit om de enige toegangsweg langs zijn restaurant af te sluiten voor verkeer.

Recht op een nadeelcompensatie bestaat uitsluitend wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De schade is niet (gedeeltelijk) aan de aanvrager te verwijten.
 • De schade is groter dan de schade die anderen ondervinden.
 • De schade is ontstaan naar aanleiding van het handelen van de overheid.
 • Je had er geen kennis van dat de schade zich zou voordoen ten tijde van de koop van de woning.

Van Domselaar heeft circa 200 bewoners en winkeleigenaren bijgestaan in planschade- en nadeelcompensatie procedures. Het ging daarbij onder meer om de volgende projecten:

 • Windturbinepark in Heerhugowaard.
 • Windturbinepark in Netterden.
 • Windturbinepark in Goerree-Overflakkee.
 • Windturbinepark in Noord-Oostpolder.
 • Windturbinepark in Houten.
 • Windturbinepark in Wieringerwaard.
 • Hoogspanningslijn in Zoetermeer.
 • Hoogspanningslijn in Pijnacker.
 • Hoogspanningslijn in Berkel en Rodenrijs.
 • Zendmasten in Etten-Leur.
 • Zendmasten in Ophemert.
 • Verbreding A1.
Heeft u een vraag over een rechtsgebied waarmee wij u kunnen helpen? Laat het ons weten. Vul het onderstaande formulier in en wij komen zo spoedig mogelijk terug bij u.
Bedankt voor uw bericht! Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Helaas, er heeft een fout opgetreden. Probeer het nog een keer. Blijft het probleem zich voordoen, bel ons dan.

Uw zaak is onze zaak.

“Bij Van Domselaar Advocatuur streef ik naar verbinding met mijn klanten en hun zaak. Een goede strategie met een daadkrachtige richting is hier de basis van. Door mijn ervaring op verschillende rechtsgebieden weet ik zeker dat ik u goed kan bijstaan.

~ Ruud van Domselaar

Lees ook over onze andere rechtsgbieden